NABÍDKA č. 31915
OKRESKlatovy
KAT.ÚZEMÍNalžovské Hory
POPISZ pověření insolvenčního správce informujeme, že bylo zahájeno řízení na výběr zájemce o koupi nemovitých věcí tvořících majetkovou podstatu dlužníka Lamela Electric, a.s., IČO 45357439 se sídlem Vodní 147, 342 01 Sušice, a to prodejem mimo dražbu. Předmětem prodeje jsou nemovité věci, konkrétně: pozemek parc. č. 1051/1 o výměře 3.971 m2, orná půda, pozemek parc. č. 1052/1 o výměře 64.760 m2, orná půda, pozemek parc. č. 1055/1 o výměře 26.522 m2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1876/1 o výměře 376m2, orná půda, to vše zapsáno na LV č. 391, pro k.ú. Nalžovské Hory 701521, obec Nalžovské Hory 556751 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Znalecký posudek a podklady k výběrovému řízení zašleme zájemcům na vyžádání.
VÝMĚRA95 629 m2
CENA2 773 240 Kč
VOLNÉ ODneuvedeno
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontakt na inzerenta Vám zašleme obratem na zadaný e-mail.
ZADEJTE E-MAIL     A OPIŠTE KÓD  2233   
* odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním informací o nabídkách z těchto stránek v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Zadaná adresa nebude využita k žádným jiným účelům a zasílání můžete kdykoliv zrušit.
smazat inzerát
smazat inzerát
odhad půda zdarma od FARMY.CZ
© 2009-2021 FARMY.CZ
Stránky provozuje společnost FARMY.CZ s.r.o. www.farmy.cz
Sledovat nás můžete i na Facebooku