NABÍDKA č. 31459
OKRESJihlava
KAT.ÚZEMÍJamné u Jihlavy
POPISInsolvenční správce ustanoven v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 11176/2019 nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/3 na pozemcích v k.ú. Jamné u Jihlavy. Jedná se o tyto pozemky: Pozemek parc. č. 2032, orná půda Pozemek parc. č. 2049, ostatní plocha Pozemek parc. č. 2061/1, vodní plocha Pozemek parc. č. 2063/1, trvalý travní porost vše zapsáno na LV č. 434 pro katastrální území Jamné u Jihlavy, obec Jamné. Prodej bude probíhat za následujících podmínek: prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce: insolvenční správce uvádí, že k přímému prodeji/uzavření kupní smlouvy může dojít nejdříve poté, co insolvenční soud vydá souhlasné stanovisko s prodejem mimo dražbu: úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy (s ohledem na zákonná předkupní práva bude uzavírána kupní smlouva s rozvazovací podmínkou): insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců: náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující: zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku. Vaše nabídky zasílejte na e-mail. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Jamné u Jihlavy (KSBR 30 INS 11176/2019)”.
VÝMĚRA5 000 m2
CENAdohodou
VOLNÉ ODneuvedeno
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontakt na inzerenta Vám zašleme obratem na zadaný e-mail.
ZADEJTE E-MAIL     A OPIŠTE KÓD  7520   
* odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním informací o nabídkách z těchto stránek v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Zadaná adresa nebude využita k žádným jiným účelům a zasílání můžete kdykoliv zrušit.
smazat inzerát
smazat inzerát
půda má cenu
© 2009-2020 FARMY.CZ
Stránky provozuje společnost FARMY.CZ s.r.o. www.farmy.cz
Sledovat nás můžete i na Facebooku