NABÍDKA č. 31614
OKRESBeroun
KAT.ÚZEMÍHudlice
POPISV rámci insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 94 INS 13849/ 2019 nabízím prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 2032/6 (trvalý travní porost, celková výměra 9.722 m2), katastrální území Hudlice, obec Hudlice, okres Beroun, zapsáno na LV č. 817. Obvyklá cena spoluvlastnického podílu byla znalecky stanovena na částku 400.000, - Kč. Podmínky prodeje: • prodej nejvyšší cenové nabídce • kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením kupní smlouvy • nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku výše kupní ceny • výhrada odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu Nabídky zasílejte na email: pechousek@akpechousek.cz. Mgr. Václav Pechoušek, insolvenční správce
VÝMĚRA9 722 m2
CENA400 000 Kč
VOLNÉ ODneuvedeno
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontakt na inzerenta Vám zašleme obratem na zadaný e-mail.
ZADEJTE E-MAIL     A OPIŠTE KÓD  7389   
* odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním informací o nabídkách z těchto stránek v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Zadaná adresa nebude využita k žádným jiným účelům a zasílání můžete kdykoliv zrušit.
smazat inzerát
smazat inzerát
půda má cenu
© 2009-2020 FARMY.CZ
Stránky provozuje společnost FARMY.CZ s.r.o. www.farmy.cz
Sledovat nás můžete i na Facebooku